Erdans

Player character Wood Elf Cleric

Description:
Erdans


Name:Erdans

Type:Player character

Status:Alive

Race:Wood Elf

Gender:Male

Class:Cleric (Knowledge) 3

XP:1576

Player:Andris Bremanis

Alignment:Chaotic Neutral

Background:Sage

Age:90

Speed:7

Size:Medium165cm70kg

Apperance:Long black hair Dark brown eyesTan skinMuscular build

Languages:Common ElvishDwarvishGiantGnomishCelestial

Religion:Labelas Enoreth
(Chaotic Good elven deity,
Arcana, Knowledge)

Place of origin:(Elfu ciems dziļi mežā)


Character
Physical
Mental
HP
30
STR
10(+0)
INT
14(+2)
AC
16(18)
DEX
15(+2)
WIS
17(+3)
DC
13
CON
16(+3)
CHA
12(+1)

Hit dice:3 | 1d8 + ConCarrying capacity:70kgPush/Drag/Lift:140kgLong jump:2 (3m)High jump:1 + 1 (0.9 + 2.5m)

Meža Elfs, dieva Labelas Enoreth reliģiozais kareivis

Wood Elf AbilitiesCleric Abilities


Class Features


Knowledge Domain Features


FeatsConnections

Character

SkillsProficienciesArmorWeaponsInventory

Acrobatics (DEX) | +2
Animal Handling (WIS) | +3
Arcana (INT) | +4
Athletics (STR) | +0
Deception (CHA) | +1
History (INT) | +4
Insight (WIS) | +5
Intimidation (CHA) | +1
Investigation (INT) | +2
Medicine (WIS) | +5
Nature (INT) | +6 (Blessing of Knowledge)
Perception (WIS) | +5
Performance (CHA) | +1
Persuasion (CHA) | +1
Religion (INT) | +6 (Blessing of Knowledge)
Sleight of Hand (DEX) | +2
Stealth (DEX) | +2 (Disadvantage)
Survival ( Wis) | +3


Passive Perception (WIS) | 15

Initiative | +2Saving throws:

Strength | +0
Dexterity | +2
Constitution | +3
Intelligence | +2
Wisdom | +5
Charisma | +3

Armor: Light Armor, Medium Armor, ShieldsWeapons: Simple Weapons, Longsword, Shortsword, Longbow

Scale Mail (Medium)
AC 16 (14 + Dex (Max 2))
Stealth disadvantage


Shield
+2 AC

Shortsword (Martial melee)
Finesse, Light
Attack bonus: +4
Damage: 1d6 + 2 (piercing)


Improved mace (Simple melee, Damage + 1)
Attack bonus: +2
Damage: 1d6 + 1 (bludgeoning)


Longbow(Martial ranged)
Ammunition (30/120), Heavy, Two-handed
Attack bonus: +4
Damage: 1d8 + 2 (piercing)


Light Crossbow(Simple ranged)
Ammunition (range 16/64), Loading, Two-handed
Attack bonus: +4
Damage: 1d8 + 2 (piercing)


Dagger (Simple melee)
Finesse, Light, Thrown (4/12)
Attack bonus: +4
Damage: 1d4 + 2 (piercing)
Common Clothes, Backpack, Bedroll,
Small knife, Mess kit,
Tinderbox,
Bottle of black ink, Quill
Torch [1h; 4|8 radius] (10),
Waterskin 2 (0), Food (8),
Rope (10), Hook
Arrows (26), Bolts (15),
Book “How to make invisibility potion for dummies”,
Book in Dwarvish “Lost Mine of Fandelver by Urmon”,
Bag of bones, Leather meterial (2)
Potion of Healing (1)
Holy Symbol of Setting Sun
Weight: 65kg (total: 135kg)

Treasure

CP SP EP GP PP Gems Other
150 115 15 254 0 Garnet (10GP) x2 Platinum oak signet ring (50GP)Bio:

“Pirmos 20 dzīves gadus dzīvoju klusā Elfu ciematā dziļi mežā. Tad, vienu dienu šim ciematam uzbruka dragonbornu bars. Es un daži citi elfi paspēja izbēgt, bet lielākā daļa ciemata iedzīvotāji, tajā skaitā mani vecāki, tika nogalināti. Tie elfi kas paspēja izbēgt katrs bēga, kur varēja un es paliku viens. Divus gadus es biju spiests dzīvot viens pats mežā, līdz es nonācu citā elfu ciematā. Tur es nodzīvoju 30 gadus, bet man joprojām bija nemiers prātā, jo es nezināju kāpēc manam ciematam uzbruka. Tāpēc es devos meklēt atbildes. Mani meklējumi mani aizveda uz dažādām gnomu un rūķu pilsētām, kurās es bieži vien pavadīju pat vairākus gadus. Šajā laikā es iemācījos runāt gnomu un rūķu valodās it kā tās būtu manas dzimtās valodas. Vienā no šīm pilsētām dzīvoja arī Gundrels. Lai gan mēs nebijām labi pazīstami, mēs viens par otru bijām dzirdējuši.” – Erdans

Statistics

Sessions: 7
Knocked Out Unconscious: 3
Deaths: 0
Critical hits: 3
Critical fails: 1
Kills: 25 (Significant: 2)
Non Lethal Knockouts: 1 (Significant: 0)
Inspiration: 6
Signature move: Sacred Flame/Guiding Bolt

Mini

Spells

0 Cantrips 1st-lvl | Slots total: 4 2nd-lvl | Slots total: 2 Channel Divinity | Slots total: 1
Sacred Flame V, S
Spare the Dying V, S
Mending V, S, M
Command V (auto prepared)
Identify ritual, V, S, M (pearl 100gp) (auto prepared)

Guiding Bolt V, S (prepared 1.)
Healing Word V (prepared 2.)
Cure Wounds V, S (prepared 3.)

Create or Destroy Water V, S, M
Inflict Wounds V, S
Protection from Evil and Good V, S, M
Purify Food and Drink ritual, V, S
Augury ritual, V, S, M (marked bones 25 gp) (auto prepared)
Suggestion ritual, V, M (auto prepared)

Prayer of Healing V (prepared 4.)
Spiritual Weapon V, S (prepared 5.)
Zone of Truth V, S (prepared 6.)

Aid V, S, M
Gentle Repose ritual, V, S, M (cp on each eye)
Lesser Restoration V, S
Locate Object V, S, M
Turn Undead V, M (special)
Knowledge of the Ages (special)

Erdans

Charles angels derbot